Wij staan voor Ons Vinkel

Barreglement

 

 

Algemeen
Het "draaien" van bardiensten is van toepassing voor alle senioren. De leden delen zichzelf in, door invulling van de kalender, tijdens de pasjes-afhaaldagen.

Men draait 3 à 4 bardiensten per contributiejaar. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis en tegen vergoeding meer bardiensten te draaien.

Opgeven hiervoor kan bij de barcommissie. Met betrekking tot de bardiensten wordt van de leden een borg gevraagd van ca. € 45,=. 

 

Deze borg wordt bij beëindiging van het lidmaatschap terugbetaald mits aan alle verplichtingen is voldaan. Ook bestaat de mogelijkheid tot afkoop van de bardiensten tegen een vergoeding van € 75,= per jaar.

 

In geval van verhindering dient het lid zelf voor vervanging zorg te dragen. Bij het niet vervullen van de bardienst door het lid of diens vervanger wordt per verzuim 1/3e deel van borg verrekend en de dienst moet op een ander moment alsnog uitgevoerd worden. Bij regelmatig verzuim volgt een waarschuwing. Vindt er geen verbetering plaats dan kan het bestuur overgaan tot schorsing van het lidmaatschap.

 

 

Tijdsindeling bardiensten:
Maandag t/m vrijdag: 19.00 uur tot .... uur

 

Zaterdag en zondag: Alleen bij activiteiten

Eerste dienst: 10.00 - 13.30 uur.

Tweede dienst: 13.30 - 17.00 uur

Derde dienst: 17.00 - 19.30 uur

Vierde dienst: 19.30 - .... uur

 

 

 

Kantine
Voor aanvang van de bardienst dient de portefeuille opgehaald te worden bij de barcommissie; Diny van Lanen, Jan Steenstraat 6 te Vinkel tel. 073-5323115. Daarbij ontvang men ook de sleutels van het clubgebouw. Tijdens de bardienst dienen zowel de bar als de tafels te worden schoongemaakt. Tevens worden de flessen opgeruimd en de glazen gespoeld.

 

Betaling
Men is verplicht in de kantine alles contant af te rekenen. Uitsluitend bij tennis in team-verband (b.v. competitie) is het mogelijk om gebruik te maken van een eindafrekening. In geval contante betaling echt niet mogelijk mocht zijn, dient de naam van de klant, het bedrag, de datum en de naam van degene die bardienst draait op een briefje vermeld te worden en in de portefeuille te worden gedaan.

 

Voorts volgen enkele aandachtspunten:

  • geen onbevoegden achter de bar toelaten;
  • geen kinderen achter de bar toelaten;
  • geen alcoholhoudende dranken verstrekken aan kinderen onder 16 jaar;
  • in de kantine is roken verboden;
  • sluit bij vertrek alle ramen en deuren;
  • contante betaling;
  • degene die bardienst draait mag tijdens de bardienst niet tennissen;
  • probeer het zo gezellig mogelijk te maken.

Tennisbal Agenda

< Juli 2024 >
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Deze website wil beperkt gebruik maken van cookies.