TV Vinkel - Tennisvereniging Vinkel
Tennispark Vinkel
Dennenlaan 7
5382 JV Vinkel

T. 073-532 4060
E. info@tvvinkel.nl
TV Vinkel heren
Gebr. van de Ven
Tennis Vereniging Vinkel heet u van harte welkom op de TV Vinkel.nl website

Bestuur & Organisatie

Het bestuur van TV Vinkel wordt naast de voorzitter, secretaris en penningmeester gevormd door de voorzitters van de verschillende commissies. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 Voorzitter  Jan Vissers
 
 Secretaris  Diny van Lanen  073-5323115
 Penningmeester  Greet v.d. Elzen  073-5323709
 Barcommissie  Marij v/d Hanenberg  073-5323396
 Technische commissie  Henri v.d. Heyden
 0413-229904
 Jeugdcommissie  vacature  
 Onderhoudscommissie  Mari van Lanen  073-5323115

Barcommissie

Zoals de benaming reeds doet vermoeden is de barcommissie belast met de algehele gang van zaken rondom de bar/kantine/keuken. De in- en verkoop alsmede de personele bezetting (bardiensten) zijn belangrijke taken. De samenstelling is als volgt:


Voorzitter

Marij v/d Hanenberg
Franka v. Griensven
Ria v.d. Doelen


073-5323396
073-5324847
073-5322800


Technische (activiteiten) commissie
Deze commissie heeft o.a. de volgende taken:

  • organiseren van diverse activiteiten waaronder clubkampioenschappen, gezelligheidstoernooi, familietoernooi etc.
  • Organiseren/structureren van de competities
  • Organiseren van de trainingen

De samenstelling is als volgt:


Voorzitter
Competitieleider
Gezelligheidstoernooi
Clubkampioenschappen
Notuliste
Familietoernooi                            
Ondersteuning
Vrijdagavond- en
Zaterdagmiddagcompetitie
Communicatie

Henri v.d. Heyden
Rowi v.d. Wijgert
Janine van Dijk



Erik Aarts



Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft zich ten doel gesteld om onze jeugdleden zo uitgebreid mogelijk kennis te laten maken met de tennissport. Daarbij wordt gestreefd naar een goede mix van activiteiten om zowel het tennisniveau van de jeugdleden als het tennis-plezier zo optimaal mogelijk te krijgen.

Voor de diverse activiteiten zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden.


Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie voert al die werkzaamheden uit die te maken hebben met het onderhoud, beheer en vernieuwingen van ons tennispark. De commissie bestaat uit:

Voorzitter 





Mari van Lanen
Henk van de Ven
Rien Verhagen
Jan Jaegers
Bertie van de Sangen


vorige pagina
© 2008